banksparen.com voor informatie en rentes banksparen
hoofdpagina lijfrentesparenrentestandenmaatschappijeninformatie

Mogelijkheden oud regime lijfrente

Wat te doen met een oud regime lijfrenteverzekering - Op deze website staat banksparen centraal. Banksparen is één van de mogelijkheden die u heeft op het moment dat u een expirerende oud-regime lijfrenteverzekering bezit. Zoals u op deze pagina kunt lezen, is banksparen echter niet de enige mogelijkheid die u heeft bij een oud regime lijfrente.

Voor meer informatie over expirerende lijfrentes en lijfrentesparen, klik hier.
Voor een overzicht van de mogelijkheden bij een nieuw regime lijfrente, klik hier.
Bent u op zoek naar de hoogste rentes op het gebied van lijfrentesparen, klik dan hier.

Wat is een oud regime lijfrente?

Al decennia lang sluiten mensen lijfrente producten af om fiscaal vriendelijk vermogen op te bouwen "voor later". In het verleden zijn de fiscale regels rondom lijfrentes een aantal keer aangepast. Dat heeft als gevolg gehad dat het tegenwoordig afhangt van het moment van afsluiten van het lijfrenteproduct welke mogelijkheden u heeft op het moment dat de lijfrente expireert. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen oud regime lijfrentes en nieuw regime lijfrentes. Een oud regime lijfrente is een lijfrenteverzekering die:
  • ingegaan is voor 16 oktober 1990;
  • ingegaan is op of na 16 oktober 1990 maar voor 1 januari 1992 EN waarbij sprake is van een koopsom storting (bedrag ineens gestort in de polis);

Mogelijkheden bij een oud regime expirerende lijfrente

Op het moment dat een oud lijfrente expireert, heeft u de volgende mogelijkheden:
  • u laat het bedrag van de expirerende lijfrenteverzekering direct op uw rekening storten;
  • u sluit een direct ingaande lijfrenteverzekering af;
  • u opent een direct uitkerende bankspaarrekening;
  • u sluit een uitgestelde lijfrenteverzekering af;
  • u opent een bankspaarrekening die nog niet tot uitkering komt.
Deze mogelijkheden worden hieronder uitgebreid beschreven.

Direct uitkeren

Op het moment dat u de expirerende lijfrente direct tot uitkering laat komen (bedrag ineens op uw rekening), dient u over dit bedrag inkomstenbelasting te betalen. In het jaar dat lijfrente uitgekeerd wordt, dient u het uitgekeerde bedrag op te tellen bij alle andere inkomstenbestanddelen die in Box 1 vallen. In Nederland geldt een progressief belastingtarief in box 1. Dat wil zeggen: hoe hoger het inkomen in Box 1, des te hoger het belastingtarief dat geldt. Dankzij het progressieve karakter van de belastingheffing is de kans groot dat er bij direct uitkeren veel belasting over de lijfrente berekend wordt. In de praktijk wordt daarom vrijwel alleen gekozen voor direct uitkeren als er sprake is van een laag expiratiebedrag (kleine lijfrente).

Direct ingaande lijfrenteverzekering

U kunt er voor kiezen om de expirerende lijfrente om te zetten naar een direct ingaande lijfrenteverzekering. Dat is een verzekering waarbij het in de verzekering opgebouwde bedrag middels periodieke uitkeringen aan u uitgekeerd wordt. Over deze uitkeringen bent u inkomstenbelasting (Box 1) verschuldigd. U kunt de duur van de uitkering zelf bepalen, zolang er maar voldaan wordt aan de 1% sterftekans regel. Dat wil zeggen dat de duur van de uitkeringen minimaal zo lang moet zijn dat er volgens officiële sterftetabellen 1% kans is (om precies te zijn 0,94%) dat de verzekerde in die periode komt te overlijden. De maximale uitkeringsperiode is levenslang. Dat wil zeggen dat de verzekeraar een periodieke uitkering verzorgt totdat de begunstigde komt te overijden.

Een lijfrenteverzekering biedt u nog een andere mogelijkheid. Het is mogelijk om de uitkeringen te schenken aan iemand anders. Veel mensen die de uitkeringen uit een lijfrenteverzekering zelf niet nodig hebben, kiezen voor de optie om te schenken aan kinderen of kleinkinderen. Vooral als de (klein)kinderen zelf geen of nauwelijks inkomen hebben, kan dit fiscaal zeer interessant zijn. Schenken kan alleen als gekozen wordt voor een lijfrenteverzekering. Indien gekozen wordt voor banksparen (zie volgende optie), dan is schenking niet mogelijk.

Direct uitkerende bankspaarrekening

De direct uitkerende bankspaarrekening is de bancaire variant van de hierboven vermelde direct ingaande lijfrenteverzekering. Bij een direct ingaande bankspaarrekening wordt het geld uit de expirerende lijfrente gestort bij een bank of een beleggingsinstelling. U kunt vaak kiezen tussen sparen (lijfrentespaarrekening) of beleggen (lijfrentebeleggingsrecht). Net als bij de lijfrenteverzekering ontvangt u vanaf de bankspaarrekening periodieke uitkeringen die als inkomen kunnen dienen. Op de pagina over lijfrentesparen vindt u meer informatie en een overzicht van de voorwaarden van de direct uitkerende bankspaarrekening.

Voor een overzicht van de verschillen tussen een lijfrenteverzekering en een bankspaarrekening, klik hier.
Voor het vergelijken van direct uitkerende bankspaarrekeningen, klik hier.

Uitgestelde lijfrenteverzekering

Op het moment dat u het vermogen dat opgebouwd is binnen de lijfrenteverzekering nog niet direct nodig heeft, kunt u er voor kiezen om de uitkering uit te stellen tot een later moment. Vaak kunt u de bestaande lijfrenteverzekering verlengen of er voor kiezen om een uitgestelde lijfrenteverzekering bij een andere maatschappij af te sluiten. Indien u kiest voor een uitgestelde lijfrenteverzekering, blijft het expirerende kapitaal nog in stand en kan er over dit volledige kapitaal gedurende de uitstelfase extra rendement gehaald worden. Hierdoor kan het lijfrentekapitaal verder aangroeien. Indien u bij een oud regime lijfrenteverzekering kiest voor een uitgestelde lijfrenteverzekering, blijft het fiscale regime in tact. Dus op het moment dat de uitstelfase voorbij is, heeft u wederom de op deze pagina beschreven keuzes.

Uitgestelde bankspaarrekening

De uitgestelde bankspaarrekening is de bancaire variant van de hierboven vermelde direct ingaande lijfrenteverzekering. Bij een uitgestelde bankspaarrekening wordt het geld op een bankspaarrekening gestort en wordt er nog een periode met dit geld gespaard of belegd. Deze optie wordt bij een oud regime lijfrenteverzekering echter niet vaak gekozen. Dit hangt samen met het feit dat een bankspaarrekening altijd een nieuw regime lijfrente is. Op het moment dat u bij het expireren van een oud regime lijfrenteverzekering het geld stort op een bankspaarrekening, veranderd het regime van de lijfrente van oud naar nieuw regime. Dat betekent dat de extra mogelijkheden die een oud regime polis biedt ten opzichte van een nieuw regime polis komen te vervallen.

Voor meer informatie over lijfrentesparen, klik hier.
Voor het vergelijken van uitgestelde bankspaarrekeningen, klik hier.
NHP BankspaarAdvies is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.