banksparen.com voor informatie en rentes banksparen
hoofdpagina lijfrentesparenrentestandenmaatschappijeninformatie

Mogelijkheden nieuw regime lijfrente

Wat te doen met een expirerende nieuw regime lijfrente - Een expirerende lijfrente is een lijfrente waarvan de opbouwfase afloopt. Op het moment dat een lijfrente expireert, dient u te bepalen wat u met het vrijkomende lijfrentekapitaal wenst te doen. De mogelijkheden hangen voor een belangrijk deel af van het fiscale regime waaronder de lijfrente valt. Op deze pagina gaan we in op de mogelijkheden die u heeft bij een nieuw regime lijfrente.

Voor meer informatie over expirerende lijfrentes en lijfrentesparen, klik hier.
Voor een overzicht van de mogelijkheden bij een oud regime lijfrente, klik hier.
Bent u op zoek naar de hoogste rentes op het gebied van lijfrentesparen, klik dan hier.

Wat is een nieuw regime lijfrente?

Een nieuw regime lijfrente is een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente die:
 • ingegaan is na 1 januari 1992;
 • ingegaan is op of na 16 oktober 1990 maar voor 1 januari 1992 waarbij sprake is van een gespreide betaling van de premies (bedrag in perioden gestort in de polis);
Het nieuw regime voor lijfrentes is veel strenger dan het oud regime. Dat houdt in dat je bij een nieuw regime lijfrente die expireert minder mogelijkheden hebt dan bij een oud regime lijfrente. Welke mogelijkheden er bestaan bij een nieuw regime lijfrente, wordt hieronder uiteengezet.

Mogelijkheden bij een nieuw regime expirerende lijfrente

Op het moment dat een nieuw lijfrente expireert, heeft u de volgende mogelijkheden:
 • u laat het bedrag van de expirerende lijfrenteverzekering direct op uw rekening storten;
 • u sluit een direct ingaande lijfrenteverzekering af;
 • u opent een direct uitkerende bankspaarrekening;
 • u sluit een uitgestelde lijfrenteverzekering af;
 • u opent een bankspaarrekening die nog niet tot uitkering komt.
Deze mogelijkheden worden hieronder uitgebreid beschreven.

Direct uitkeren

Het direct uitkeren van een expirerende nieuw regime lijfrente is in de meeste gevallen totaal niet interessant. Dit komt omdat er vanwege belastingen en boetes vaak weinig van het bedrag overblijft. U dient namelijk allereerst over het uitgekeerde bedrag inkomstenbelasting te betalen. In het jaar dat lijfrente uitgekeerd wordt, dient u het uitgekeerde bedrag op te tellen bij alle andere inkomstenbestanddelen die in Box 1 vallen. In Nederland geldt een progressief belastingtarief in box 1. Dat wil zeggen: hoe hoger het inkomen in Box 1, des te hoger het belastingtarief dat geldt. Dankzij het progressieve karakter van de belastingheffing is de kans groot dat er bij direct uitkeren veel belasting over de lijfrente berekend wordt.

Direct ingaande lijfrenteverzekering

De expirerende lijfrente kan bij expiratie omgezet worden naar een direct ingaande lijfrenteverzekering. Dat is een verzekering waarbij het in de verzekering opgebouwde bedrag middels periodieke uitkeringen aan u uitgekeerd wordt. Over deze uitkeringen bent u inkomstenbelasting (Box 1) verschuldigd. Er gelden bij een nieuw regime lijfrente een aantal belangrijke voorwaarden en regels rond het moment waarop de uitkeringen mogen beginnen en de duur van de uitkeringen. Wij hebben deze voorwaarden en regels hieronder voor u op een rij gezet:
 • type lijfrente: levenslange oudedagslijfrente
  Een levenslange oudedagslijfrente moet ingaan voor de 75e verjaardag van de verzekerde. Bij een expirerende lijfrente die afgesloten is na 1 oktober 2001 is de uitstelfase beperkt tot de 70e verjaardag. De uitkeringsperiode van de levenslange oudedagslijfrente duurt tot het overlijden van de verzekerde. Iemand die kiest voor een levenslange uitkeringstermijn is er dus zeker van dat er tot het moment van overlijden uitgekeerd kan worden. Het zogenaamde "langlevenrisico" wordt bij deze optie dus verschoven naar de verzekeraar.
 • type lijfrente: tijdelijke oudedagslijfrente
  Bij een tijdelijke oudedagslijfrente is de uitkeringsperiode beperkt tot een vooraf vastgestelde periode. De uitkeringsperiode dient minimaal 5 jaar te zijn. Bij hogere lijfrentekapitalen moet u er rekening mee houden dat er beperkingen gelden met betrekking tot de jaarlijks uit te keren bedragen. In 2018 geldt dat er maximaal 21.483 euro uitgekeerd mag worden (op jaarbasis). Bij hoge lijfrentekapitalen kan het dus voorkomen dat de minimale uitkeringstermijn (veel) langer moet worden dan de hierboven vermelde 5 jaar. De ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente moet - net als bij de levenslange oudedagslijfrente - ingaan voor de 75e verjaardag van de verzekerde (70e verjaardag als de lijfrente afgesloten is na 1 oktober 2001).
 • type lijfrente: overbruggingslijfrente
  Een overbruggingslijfrente kan alleen nog gekozen worden als de lijfrenteverzekering afgesloten is vóór 1 januari 2006. Een overbruggingslijfrente kan gebruikt worden om vervroegd met pensioen te gaan. De ingangsdatum van de lijfrentetermijnen bij een overbruggingslijfrente kunt u vrij bepalen. De uitkeringen dienen echter altijd te eindigen op de datum van pensionering (uiterlijk bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd). Bij de overbruggingsuitkering mag de totale uitkering op jaarbasis maximaal EUR 63.288,- bedragen (over het jaar 2018, net als in voorgaande jaren). Of te wel een lijfrente uitkering van maximaal EUR 5.274,- bruto per maand.

Direct uitkerende bankspaarrekening

De direct uitkerende bankspaarrekening is het alternatief op het gebied van banksparen voor de direct ingaande lijfrenteverzekering. Bij een direct ingaande bankspaarrekening wordt het geld uit de expirerende lijfrente gestort op een geblokkeerde (bankspaar)rekening bij een bank of een beleggingsinstelling. Bij banksparen kunt u kiezen tussen sparen (lijfrentespaarrekening) of beleggen (lijfrentebeleggingsrecht). Niet alle maatschappijen bieden zowel sparen als beleggen aan. Net als bij de direct ingaande lijfrenteverzekering ontvangt u bij de direct uitkerende bankspaarrekening direct vanaf het begin periodieke uitkeringen die als (aanvullend) inkomen kunnen dienen. Op de pagina over lijfrentesparen vindt u meer informatie en een overzicht van de voorwaarden van de direct uitkerende bankspaarrekening.

Voor een overzicht van de rentes van lijfrentesparen, klik hier.

Uitgestelde lijfrenteverzekering

Indien u het expirerende lijfrentekapitaal nog niet direct nodig heeft, kunt u er voor kiezen om de uitkering uit te stellen tot een later moment. Het lijfrentekapitaal kan in die periode nog aangroeien tot een hoger bedrag. Uitstellen kan niet - zoals u hierboven kunt lezen vij de direct uitkerende lijfrenteverzekering - onbeperkt. Indien u kiest voor het uitstellen van de uitkeringen, is het vaak interessant om de aanbieding van de verzekeraar waar uw lijfrente loopt te vergelijken met de mogelijkheden bij een andere verzekeraar (of de mogelijkheden van banksparen).

Uitgestelde bankspaarrekening

De uitgestelde bankspaarrekening is het alternatief op het gebied van banksparen voor de uitgestelde lijfrenteverzekering. Bij een uitgestelde bankspaarrekening wordt het geld op een bankspaarrekening gestort en wordt er nog een periode met dit geld gespaard of belegd. Op de pagina over lijfrentesparen kunt u lezen welke regels en voorwaarden er gelden voor het uitstellen van een lijfrente uitkering middels banksparen.

Voor een overzicht van de rentes van lijfrentesparen, klik hier.
NHP BankspaarAdvies is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.