banksparen.com voor informatie en rentes banksparen
hoofdpagina stamrechtsparenrentestandenmaatschappijeninformatie

De gouden handdruk en stamrecht banksparen

Een gouden handdruk is een andere naam voor een ontslagvergoeding. Een gouden handdruk wordt vaak door de werkgever uitgekeerd als een werknemer gedwongen ontslagen wordt. De gouden handdruk valt dan te beschouwen als een soort schadeloossteling voor het gederfde toekomstige inkomen. Op deze pagina gaan we in welke mogelijkheden u heeft als u nu een gouden handdruk ontvangt of als u in het verleden een gouden handdruk heeft ontvangen en daarvoor een stamrecht heeft aangekocht.

Bent u op zoek naar de hoogste rentes op het gebied van gouden handdruk banksparen, klik dan hier.

Mogelijkheden bij een gouden handdruk

Tot 1 januari 2014 had u de volgende 4 mogelijkheden als u een gouden handdruk ontving:
 • direct uitkeren van de gouden handdruk;
 • oprichten van een stamrecht BV;
 • afsluiten van een stamrecht verzekering;
 • openen van een stamrecht bankspaarrekening;
Het kabinet heeft de mogelijkheden per 1 januari 2014 echter ingrijpend beperkt. Voor gouden handdrukken die sinds 1 januari 2014 tot stand komen geldt namelijk dat altijd direct afgerekend dient te worden met de fiscus. Alle stamrecht mogelijkheden zijn komen te vervallen.

Mogelijkheden bij een gouden handdruk - eerder ontvangen ontslagvergoedingen

Zoals hierboven al aangegeven, kon je voor 1 januari 2014 kiezen uit verschillende mogelijkheden om een gouden handdruk op een fiscaal vriendelijke manier te ontvangen. Voor mensen die in het verleden een gouden handdruk hebben ontvangen en daarvoor een stamrecht hebben aangekocht (de ontslagvergoeding hebben gestort in een Stamrecht BV, op een stamrecht verzekering of stamrecht bankspaarrekening) geldt echter dat zij ook na 1 januari 2014 nog steeds gebruik kunnen maken van de stamrecht mogelijkheden. Dat betekent bijvoorbeeld dat mensen die destijds gekozen hebben voor een Stamrecht BV of een stamrecht verzekering kunnen overstappen naar een bankspaarrekening. Vanwege de lage kosten van banksparen, wordt hier steeds vaker voor gekozen.

Op deze site staat banksparen centraal. Hieronder vindt u meer informatie over de mogelijkheden van banksparen bij een gouden handdruk.

Gouden handdruk en banksparen

Tussen 2010 en 1 januari 2014 was het mogelijk om bij een gouden handdruk te kiezen voor banksparen. Zoals hierboven aangegeven, bestaat de mogelijkheid van banksparen nu alleen nog voor mensen die in het verleden een gouden handdruk hebben ontvangen en met hun gouden handdruk een stamrecht hebben aangekocht. Banksparen met een gouden handdruk wordt ook wel stamrecht banksparen, stamrechtsparen of een bancaire stamrecht lijfrente genoemd. Bij gouden handdruk banksparen wordt het bedrag dat opgebouwd is binnen een Stamrecht BV of stamrecht verzekering overgeboekt naar een geblokkeerde rekening bij een bank of beleggingsinstelling. Over de storting bent u - mits voldaan wordt aan de voorwaarden die u verderop deze pagina kunt vinden - geen inkomstenbelasting verschuldigd (in Box 1). Een ander fiscaal voordeel van banksparen is dat u over het saldo op de bankspaarrekening geen vermogensrendementsheffing verschuldigd bent (in Box 3). De belastingdienst komt pas weer om de hoek kijken zodra u het geld dat op de bankspaarrekening gestort is uit gaat keren aan uzelf. Over deze uitkeringen bent u wel inkomstenbelasting verschuldigd en - afhankelijk van uw vermogenspositie - eventueel ook vermogensrendementsheffing.

De uitkeringen van de bankspaarrekeningen kunnen direct na ontvangst van de gouden handdruk ingaan of uitgesteld worden tot een later moment. Hieronder gaan we verder op deze 2 opties in.

Uitstellen van de gouden handdruk uitkering

Op het moment dat u het geld nog niet nodig heeft, kunt u er voor kiezen om de uitkering tot een later moment uit te stellen. Dit kan maximaal tot aan het jaar waarin u 65 wordt. Gedurende de uitstelfase kunt u het geld sparen of beleggen zodat het bedrag verder kan groeien.

Voor de actuele rentes bij een uitgestelde stamrecht bankspaarrekening, klik hier.

Direct uitkeren gouden handdruk uitkering

Op het moment dat u het geld dat u oorspronkelijk als gouden handdruk heeft ontvangen wel nodig heeft, kunt u kiezen voor een direct ingaande bancaire lijfrente waarbij de uitgekeerde bedragen dan als een aanvulling op uw overige inkomen kunnen dienen. Het opgebouwde bedrag wordt bij een direct ingaande lijfrente in periodieke betalingen aan u uitgekeerd.

Voor de actuele rentes bij een direct uitkerende stamrecht bankspaarrekening, klik hier.

Voorwaarden stamrecht banksparen

Om in aanmerking te komen voor de belastingvoordelen van stamrecht banksparen, dient voldaan te worden aan een aantal voorwaarden. We zetten de belangrijkste voorwaarden voor u op een rij:
 • de uitkeringen mogen uitgesteld worden, maar maximaal tot in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt;
 • bij overlijden dienen de uitkeringen direct in te gaan waarbij de uitkeringen toe dienen te komen aan een partner of kinderen (jonger dan 30) van de persoon die de gouden handdruk ontvangen heeft;
 • op het moment dat er uitkeringen plaatsvinden, geldt een minimale uitkeringstermijn die afhankelijk is van de leeftijd van de rekeninghouder. Hiervoor is gekozen omdat bij de verzekeringsvariant rekening moeten worden gehouden met het onzekerheidscriterium. Dat wil zegen dat bij de verzekeringsvariant de uitkeringsperiode minimaal zo lang moet zijn dat de sterftekans van de begunstigde volgens objectieve stertetabellen gedurende deze periode minimaal 0,94% is. Voor jonge mensen geldt dat de minimale uitkeringsperiode door deze voorwaarde al snel flink wat jaren zal bedragen. Deze minimale periode neemt af naarmate de begunstigde ouder wordt. Bij stamrechtsparen geldt een vergelijkbare regeling. Hieronder zetten wij de minimale uitkeringsperiode per leeftijdsklasse op een rij. Let op: de hieronder getoonde perioden zijn indicatief!
  • jonger dan 25 jaar: minimale uitkeringstermijn van 18 jaar
  • 25 tot 30 jaar: minimale uitkeringstermijn van 15 jaar
  • 30 tot 35 jaar: minimale uitkeringstermijn van 12 jaar
  • 35 tot 40 jaar: minimale uitkeringstermijn van 9 jaar
  • 40 tot 45 jaar: minimale uitkeringstermijn van 6 jaar
  • 45 tot 50 jaar: minimale uitkeringstermijn van 4 jaar
  • 50 tot 55 jaar: minimale uitkeringstermijn van 3 jaar
  • 55 tot 60 jaar: minimale uitkeringstermijn van 2 jaar
  • ouder dan 60 jaar: minimale uitkeringstermijn van 1 jaar
 • de stamrecht rekening dient geopend te worden bij een door de toezichthouder goedgekeurde bank of beleggingsinstelling;
 • de gouden handdruk dient direct overgemaakt te worden naar de gekozen bank of beleggingsinstelling. Het geld mag niet overgemaakt worden naar een normale rekening van de ontvanger van de gouden handdruk;
 • de stamrecht rekening mag niet worden afgekocht en evenmin gebruikt worden als onderpand voor bijvoorbeeld een lening.
Op het moment dat niet voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden, dient u over de ontvangen gouden handdruk direct fiscaal af te rekenen. Omdat dit tot een behoorlijk fiscaal nadeel kan leiden, is het belangrijk om de regels rond het ontvangen en beheren van een gouden handdruk goed in de gaten te houden.
NHP BankspaarAdvies is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.