banksparen.com voor informatie en rentes banksparen
hoofdpaginamaatschappijeninformatie

Disclaimer banksparen.com

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door NHP BankspaarAdvies uit Waddinxveen (NHP). Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. NHP besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden zijn echter niet uit te sluiten. NHP en de aan haar gelieerde ondernemingen, dataleveranciers en andere toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:
  • onjuistheden;
  • onvolledigheden;
  • problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet;
  • technische storingen.
Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De website is puur bedoeld als informatiebron. De informatie op deze website is van algemene aard en geen persoonlijk advies. Indien u op basis van de informatie op deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Wilt u persoonlijk advies of ondersteuning bij het aanvragen van een bankspaarrekening, dan helpen wij u graag. Wij verzoeken u dan een aanvraag in te dienen via onze vergelijkingen op deze site. U kunt ook direct contact met ons opnemen.

Berekeningen

Voor de berekeningen op banksparen.nl worden zoveel mogelijk algemeen gehanteerde methoden gebruikt. De berekeningen zijn op basis van de ons bekende rentestanden en overige van toepassing zijnde gegevens en tevens op basis van de door de gebruiker ingevulde gegevens. De uitkomsten kunnen afwijken van de uitkomsten van aanbieders van bankspaarproducten zelf. De berekende waardes en getrokken conclusies dient u altijd als indicatief te beschouwen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Privacy en copyrights

De privacy van de bezoekers van banksparen.com wordt gerespecteerd. NHP behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van cookies, deze kunnen echter door de gebruiker uitgezet worden. In geval van vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Overname of vermenigvuldiging van de op deze site verstrekte informatie is - anders dan uitsluitend voor priv├ęgebruik - alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van NHP is verkregen.

NHP BankspaarAdvies is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.