banksparen.com voor informatie en rentes banksparen
hoofdpagina stamrechtsparenrentestandenmaatschappijeninformatie

Gouden handdruk banksparen BLG Wonen - uitstellen uitkering

Stamrecht banksparen BLG Wonen - Voor gouden handdrukken die voor 2014 tot stand zijn gekomen, geldt dat nog steeds gebruik gemaakt kan worden van de stamrecht mogelijkheden. Dus ook van de mogelijkheden die banksparen biedt. Dit wordt wel stamrecht banksparen, stamrechtsparen of gouden handdruk banksparen genoemd. U kunt het op de stamrechtspaarrekening gestorte bedrag direct via periodieke uitkeringen tot uitkering laten komen of er voor kiezen om de uitkering uit te stellen tot een later moment. Op deze pagina vindt u de actuele rentes voor BLG Wonen gouden handdruk banksparen voor de uitstelfase. Dat wil zeggen de spaarrentes die gelden op een gouden handdruk bankspaarrekening waarbij de gouden handdruk nog niet tot uitkering dient te komen.

Voor het vergelijken van de gouden handdruk bankspaarproducten van BLG Wonen, klik hier.


Hieronder vindt u een overzicht van alle bankspaarproducten van BLG Wonen op deze site:
NHP BankspaarAdvies is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.