banksparen.com voor informatie en rentes banksparen
hoofdpagina stamrechtsparenrentestandenmaatschappijeninformatie

Gouden handdruk banksparen ABN AMRO - uitstellen uitkering

Stamrecht banksparen ABN AMRO - Voor gouden handdrukken die voor 2014 tot stand zijn gekomen, geldt dat nog steeds gebruik gemaakt kan worden van de stamrecht mogelijkheden. Dus ook van de mogelijkheden die banksparen biedt. Dit wordt wel stamrecht banksparen, stamrechtsparen of gouden handdruk banksparen genoemd. U kunt het op de stamrechtspaarrekening gestorte bedrag direct via periodieke uitkeringen tot uitkering laten komen of er voor kiezen om de uitkering uit te stellen tot een later moment. ABN AMRO biedt op het gebied van gouden handdruk banksparen momenteel alleen bankspaarrekeningen aan waarmee u de uitkering kunt uitstellen tot een later moment.

Op deze pagina vindt u de actuele rentes voor ABN AMRO gouden handdruk banksparen voor de uitstelfase. Dat wil zeggen de spaarrentes die gelden op een gouden handdruk bankspaarrekening waarbij de gouden handdruk nog niet tot uitkering dient te komen.

Voor het vergelijken van de gouden handdruk bankspaarproducten van ABN AMRO, klik hier.

ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening tot 50.000

looptijdrente 
variabele rente0,01 % 


Hieronder vindt u een overzicht van alle bankspaarproducten van ABN AMRO op deze site:
NHP BankspaarAdvies is een onafhankelijke specialist die u graag helpt bij het kiezen en openen van een bankspaarrekening. Zie disclaimer en werkwijze.